Selvhjelpsprogrammer (kognitiv terapi) - gratis

Link til gratis internettbaserte selvhjelpsprogrammer for 

Depresjon
Flyskrekk
Fobier
Helseangst
Kortvarige søvnvansker
Langvarige søvnvansker
Panikkangst
Presentasjonsangst
Rødming
Sosial angst


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.