Oncolex kreft i sentralnervesystemet og dets omgivelser

Link til Oncolex for nyttig informasjon om histologi, diagnostikk og behandling av intrakraniale og intraspinale svulster. På oncolex.no finnes også flere pasientinformasjoner om disse tilstandene.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.