NMK-samarbeidet

Kompetansetjenestetilbud


Tre fagmiljøer samarbeider (NMK-samarbeidet) for å sikre personer med medfødte, arvelige nevromuskulære sykdommer et likeverdig og effektivt kompetansetjenestetilbud gjennom hele livet.
NMK-samarbeidet er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og består av Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Enhet for arvelige og medfødte nevromuskulære tilstander (EMAN) ved nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.
Telefonkontakt: 77627217
E-post: nmk@unn.no
Web: https://unn.no/nmk

EMAN:
E-post:muskel@ous-hf.no 
Web: https://oslo-universitetssykehus.no/eman

Frambu:
Telefon: 64 85 60 00
E-post: info@frambu.no
Web: http://www.frambu.no/


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.