Kasuistikker

Dette er en gratis nettside beregnet for helsepersonell for å publisere og lagre kasuistikker. I tillegg kan man fritt bruke publiserte kasuistikker til egen læring eller i undervisningsøyemed.

Link til


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.