Farmakologiportalen

Farmakologiportalen – er en portal som gir en oversikt over samtlige lege- og rusmiddelanalyser med informasjon om hvilke laboratorier som utfører en aktuell analyse. Portalen er etablert og driftes av Norsk forening for klinisk farmakologi, der også farmakolog fra SSE er involvert. Man kan søke på enkeltstoffer, eller grupper av legemidler, som for eks antieplieptika (AED). Man vil da straks kunne få et overblikk over samtlige AED som analyseres i Norge.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.