EMA (Europesike legemiddelmyndigheter)

Link til detaljert info om forskjellige legemidler på hjemmesidene til de europeiske legemiddelmyndigheten (EMA): http://ema.europa.eu


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.