Dikt mars 2014

Under Himmelen

Himmelen stod alltid åpen over meg.
Jeg levde mine år med syvstjernen som min nabo,
vinden som omgangsvenn.
Jeg kjenner de lave maurstiene mellom brukne strå på jordet.
Men også lengselens kongevei av lys
der guds fotspor står tegnet i stjernestøvet.
Jeg er et menneske,
jeg har erkjent storheten i det å være så uendelig liten.

Hans Børli


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.