Dikt mars 2012

Noe vi holdt igjen
gjorde oss svake
inntil vi innså at det var
oss selv
vi holdt borte fra
vårt levende land,
og straks fant vi fred i overgivelsen
slik som vi er
vi ga oss selv fullstendig

Av: Robert Frost


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.