Dikt mai 2013

I bildet

I går var treet – tre, men i dag
- Jeg går med noe grønt
for øynene
Noe ubestemmelig
Noe så lyst og várt
at jeg knapt kan skjelne det
fra blikket

Det ligner en irritasjon
av glede mot øyet, Det grønne
står liksom og hopper:
Er våren noe grønt ved meg
eller er det jeg som sanser våren; grønn

Det er som to farger
mot hverandre, blikkets og treets

Naken, under blå himmel
Mai danser

Forfatter: Stein Mehren


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.