Dikt juni 2012

I dette nu

av Rabindranath Tagore

Den samme livets flod som strømmer gjennom mine årer dag og natt
strømmer gjennom verden i rytmisk dansetakt.
Det er det samme liv, som i jubel skyter opp gjennom jordens muld i gressets uttallige strå
og brister frem i blomsters og bladers bølgevrimmel.
Det er det samme liv
som gynges i havets vugge av fødsel og død – i ebbe og flo.
Jeg føler at mine lemmer er herliggjort ved streifet av denne verden av liv.
Og min stolthet skyldes århundreders livspuls som danser i mitt blod
i denne stund
i dette nu!


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.