Dikt januar 2014

kjære gud

du
ta hånden min
jeg er skikkelig sliten
jeg føler meg svak
det blåser og
det er mørkt
kjære Gud
ta hånden min
la mørket forsvinne
og natta smelte bort
og se til at familien min har det bra
og at vennene mine er trygge
og alle mennesker er trygge
kjære Gud
ta hånden min
og før meg frem
amen

Nils-Øyvind Haagensen


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.