Dikt februar 2014

I dette alminnelige -
I dette at kunne stå og gå
røre ved og ha kraft til,
i dette mærkelige alminnelige
og selvfølgelige
som man gjør bruk av hver dag
uden egentlig at feste seg ved det
i dette sidder livet og gemmer sig
med et smil, et vemodig smil over oss,
som langt om længe forstår måske ikke
engang det der er et så lille skridt
i mellom dit liv og din død, et så
ubeskrivelig lille skridt
i dette at kunne stå og gå
røre ved og ha kraft til
se, høre, tale, forsøge at udtenke og
kendes ved
i alt dette enkle er livet
det uerstattelig livet.

Liljeson


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.