Dikt februar 2013

Å leve

Arne Ruset

å leve
er ikkje akkurat det lettaste
som finst
ikkje akkurat vakre roser
og fin musikk
men sidan no dette orgelet
likevel står her
kan vi vel spele litt på det


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.