Dikt februar 2012

"What day is it?" asked Pooh.
"It's today," squeaked Piglet
"My favorite day," said Pooh.

Av: Lee Gant


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.