Dikt desember 2011

Fra Guttorm Eldøen:

Den annsamme

Jan-Magnus Bruheim


Han har ikkje stund til å stogge

og ikkje tid til å sjå.

Menneske som han møter
dei ansar han aldri på.


Mangt har han å rekkje over.

Det gjeld um å fara fort.

Mykje var det å gjera.
Det auka dess meir han fekk gjort.

Så lid det til endes med dagen.

Han står der, studd over stav og spør:
Kva har livet gjeve

og kvar har det vorte av?

Slik jaga han gjennom livet
utan å få det fatt.
Ei glede sprang etter på vegen
men nådde han aldri att.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.