Trombolyse sykepleieprosedyre

 • Hensikt: Prosedyren skal ivareta pasientens behov for sikkerhet ved medikamenthåndtering

 • Handling: Actilyse
  Hetteglass 10 mg → 10 mg TPA (tørrstoff)
  10 ml sterilt vann
  Hetteglass 20 mg → 20 mg TPA (tørrstoff)
  20 ml sterilt vann
  Hetteglass 50 mg → 50 mg TPA (tørrstoff)
  50 ml sterilt vann.
  Ferdig blandet oppløsning har en konsentrasjon på 1 mg/ml. Legen regner ut hvor mange ml Actilyse pasienten skal ha. Velg da Actilyse ut fra hvilken styrke det er mest hensiktsmessig å bruke for å komme nærmest riktig dosering.
  Eksempel 1. Pasienten skal ha 65 ml. Bruk da hetteglass 50 mg + 20 mg. Trekk ut 5 ml som kastes.
  Eksempel 2. Pasienten skal ha 75 ml. Bruk da hetteglass 50 mg + 20 mg + 10 mg. Trekk ut 5 ml som kastes

 • Tilberedning
  • Overføringskanylen tilsluttes først hetteglasset med sterilt vann og deretter hetteglasset med TPA (tørrstoff)
  • Snu deretter flaskene som er festet til hverandre med overføringskanylen, slik at oppløsningsmidlet renner ned i flasken med tørrstoff
  • Etter forsiktig risting dannes en klar oppløsning • Ferdig oppløsning kan oppbevares i kjøleskap i 24 timer. Ved romtemperatur kan den oppbevares i 8 timer.
 • Bolus
  • Bolusdosen skal være 10% av den totale dosen. Denne trekkes ut av hetteglasset. Det er mest praktisk å trekke ut bolusdosen av det glasset som det er minst væske i. Lege eller sykepleier gir pasienten bolusdosen over 1-2 minutter. Observer i 5 minutter om det blir allergisk reaksjon. (Svært sjeldent). Noter klokkeslett for bolusinjeksjon på trombolyseskjemaet
  • Det som er igjen i hetteglasset skal brukes til infusjonen
  • Start så infusjonen.
 • Infusjonen
  • Bruk infusjonspumpe (Braun-pumpe)
  • Hetteglasset henges opp ved hjelp av en liten plastpose
  • Koble slangesettet til hetteglasset. Husk å stenge klemma på infusjonsettet. Har du fremdeles to glass, fylles slangen først med det glasset med minst væske i
  • La pumpen fylle slangesettet (unngår luftbobler). Slangesettet tar 17 ml. Husk å åpne ventilen på kammeret når du bruker glassflasker
  • Still inn infusjonspumpen på riktig mengde ”totalvolum” og ”infusjonshastighet” (Rate) = ml/time. Infusjonen skal inn på 1 time. Eksempel: Pasienten skal ha 80 mg – infusjonshastigheten blir da 80 ml/time
  • Skyll venflonen med NaCl og sjekk at denne ligger riktig
  • Følg med infusjonen. Når første hetteglass er tomt, stoppes pumpen og slangen klemmes av. Ikke slå den av
  • Bytt om det tomme glasset med det fulle og start pumpen igjen
  • Når infusjonen er gått inn, er det ca. 20 ml igjen i slangesettet. De skal være med i den totale dosen
  • Bytt om det tomme hetteglasset med en bag med 100 ml NaCl. Start pumpen igjen med samme infusjonshastighet
  • Noter ned klokkeslettet for når infusjonen gikk inn
  • Skyll gjennom med resten av NaCl. Denne trenger ikke å gå på pumpen. Actilyse skal ikke blandes med andre legemidler i samme infusjonsoppløsning, eller gis samtidig med andre legemidler gjennom samme venflon. Pasienten har derfor to venfloner, en på hver hånd.
 • Cave: Pasienten skal ikke ha Marevan, Klexane eller Acetylsalicylsyre de første 24 timene etter trombolytisk behandling

 • Overvåking: Trombolytisk behandling krever nøye overvåking av pasienten. Pasienten skal være fastende og ha sengeleie de første 24 timene etter trombolytisk behandling. Ny legeundersøkelse inkludert NIHSS utføres to timer etter bolus.
 • Observer:
  • Blodtrykk
  • Puls
  • Temp
  • Resp
  • bevissthet
  • Språk
  • Kraft i armer og ben

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.