MabThera (Rituximab) praktisk gjennomføring

Link til: Infusjonsskjema
Link til: Informasjon om Rituximab ved MS 
Link til: Informasjon om Rituximab generelt 
Link til: Pasientinformasjon

Antihypertensiv behandling bør vurderes seponert 12 timer før infusjonen.

Bivirkninger og kontraindikasjoner

Rituximab er ikke vevstoksisk. Allergiske straks-reaksjoner (protein-utløst) er meget sjeldne og kommer umiddelbart etter oppstart av infusjonen. Langt hyppigere er bivirkninger i form av frostanfall, frysninger, blodtrykksfall og bronkospasmer som kommer etter en tid (15-60 min). Dette skjer på grunn av frisetting av cytokiner ved cellenedbrytning. Rituximab er kontraindisert under svangerskap.

Før oppstart og påfyll

 

Blodprøver: Hb, leukocytter m diff. telling, trombocytter, SR, CRP, GT, ALAT, ASAT, ALP, kreatinin, estimert GFR, IgG, IgM, IgA, Hepatitt B serologi (hepatitt B-overflateantigen, anti-hepatitt B overflateantigen, anti-hepatitt B kjerne test), Hepatitt C serologi, HIV antistoff/antigen, Quantiferon (test på cellemediert immunitet mot mycobacterium tuberculose). Urinstix.

Vaksinasjon: Bør vurderes hos eldre pasienter og pasienter med stort funksjonstap og øket risiko for alvorlige komplikasjoner: Influensa og Pneumovax (senest 4 uker før oppstart). Pneumovax skal gjentas hvert 5. år. 

 

Premedikasjon

Følgende medikasjon gis 30-60 min før infusjonsstart

Medikament Dose Administrasjon
Paracetamol 1 g per os
Cetirizin 10 mg per os
SoluMedrol 125 mg I støt over 3 min

Administrering

Rituximab blandes i NaCL 9 mg/ml til en konsentrasjon på 2 mg/ml (1000 mg i 500 ml NaCl 9 mg/ml). Det trekkes på forhånd ut tilsvarende mengde som settes inn.
Venekanylen (primært ønskes minimum 1,3 mm) legges i størst mulig vene for bruk i en eventuell akutt situasjon. Bruk 3-veiskran på infusjonsslangen. Sett på et filter (Væsken skummer lett og danner bobler) Rituximab-posen må behandles forsiktig for å unngå skum i posen. Infusjonssettet fylles opp med Rituximab direkte fra ferdigblandet pose. Skyll med saltvann etter infusjonene.

Infusjonshastighet

Se eget skjema (fra HUS: Rituximab infusjonsskjema)

Observasjon

Skal føres i eget registreringsskjema. Det er viktig at man ved hver kur fører inn infusjonsnummer. Første infusjon: Pasienten skal få hyppig tilsyn under hele infusjonen. Puls og BT før kur. Deretter 3 ganger til etter skjema før avsluttet infusjon. Ved behov hyppigere. Før standard infusjonsskjema.

Pasienten kan gå etter avsluttet infusjon.

Lege skal være tilgjengelig på avdelingen under infusjonen og observasjonsperioden.

Infusjonsreaksjoner

Følgende skal være tilgjengelig under infusjonen: Anafylaksiberedskap: 1 sett Deksklorfeniramin 5 mg/ml. 1ml Aminophyllin 30 mg/ml. 10ml Stesolid 5 mg/ml. 2 ml 1000 ml Ringer-Acetat

 • Surstoff
 • Katastrofe-adrenalin 0,1 mg/ml. 10 ml
 • Solu-Cortef 100 mg/2 ml. 1 sett
 • Aminophyllin 30 mg/ml. 10ml
 • Stesolid 5 mg/ml. 2 ml
 • 1000 ml Ringer-Acetat

Kilder

Modifisert fra

 • Revmatologisk avd Sørlandet Sykehus Kristiansand
 • Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Fagmedarbeidere

 • Lars Bøe, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.