Intravenøs immunglobulin - sykepleieprosedyre

Om medikamentet

Normalt humant immunglobulin fra norske blodgivere til intravenøs behandling av immunsvikt og forskjellige auoimmune sykdommer. Selges under forskjellige navn, bla Kiovig, Octagam, Panzyga, Privigen. ATC-nr: J06B A02 (Felleskatalogen)
Sykehusene er forpliktet til å benytte det medikament som til enhver tid er på anbud ved foretaket.

 • Feks.Octagam/Kiovig  (100mg/ml)
  • Oppløsningen leveres i flasker på 20ml, 50ml, 100ml og 200ml 

Indikasjoner

 • Guillian Barré syndrom (akutt demyeliniserende polynevropati)
 • CIDP (kronisk demyeliniserende polynevropati)
 • Myastenia Gravis (ved alvorlige symptomer og behov for rask effekt)
 • MMN (multifokal motor nevropati) 
 • Myositt

Kontraindikasjoner

 • IgA-mangel (fordi noen med IgA-mangel har anti-IgA)
 • Allergi mot IVIG
 • Administrering av immunglobulin kan for en periode på 6 uker til 3 måneder redusere effekten av levende svekkede virusvaksiner (for eksempel meslinger, røde hunder, kusma og vannkopper). Den reduserte effekten av vaksine mot meslinger kan vare i inntil 1 år. Antistoffstatus bør derfor sjekkes hos pasienter som får vaksine mot meslinger.

Handling

 • Kiovig/Octagam-behandling gis som en kur over 5 dager (kan også gis over 2 dager)
 • Effekten kommer ofte i løpet av et par dager - opptil et par uker, og varer i 4-6 uker. I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å gi repeterte kurer med 4-12 ukers mellomrom.

Blodprøver

 • Det må bestilles IgG, IgM, IgA, kreatinin
 • Gjelder Sørlandet Sykehus
  • Seksjon for Immunologi analyserer IgA på hverdager før kl 15.00. Ved rekvirering av IgA på dagtid der man ønsker svar så fort som mulig, må sykepleier ringe Seksjon for Immunologi, tlf 3508, og informere om ønske om raskt svar. Hvis det av medisinsk hensyn ansees som viktig å starte behandling på kveldstid eller i helger, må vakthavende lege vurdere å starte uten IgA-kvantitering (3).

Rekvirering av medikament og dokumentasjon

 • Kiovig/Octagam er i basislager og leveres kontinuerlig av Sykehusapoteket. 
 • Oppbevares i kjøleskap.
 • Batchnummer klistres på observasjonsskjema Kiovig/Octagam (skjema skannes inn i DIPS etter endt kur)

Observasjon

Puls og blodtrykk måles mellom skifte av infusjonshastighet ved første behandling og så videre kun ved klinisk indikasjon

 • Kontakt lege ved blodtrykksfall

Infusjonsplan

 • Infusjonsvæsken skal ha romtemperatur før administrering, ca 20 grader (tas ut av kjøleskap dagen før)
 • Fyll settet raskt for å unngå luftbobler
 • Ikke sett annen infusjon i samme intravenøse inngang
 • Kiovig/Octagam-infusjon administreres på pumpe
 • Husk å åpne lufteventilen over dråpekammer
 • Samme infusjonssett kan benyttes når det gis flere flasker. Koble til ny flaske før dråpekammeret er tomt

Hastighet ved dose Octagam 100 mg/ml

 • 0,5 ml/kg pr time i 30 minutter
 • 1,0 ml/kg pr time i minst 5 minutter
 • 2,0 ml/kg pr time i minst 5 minutter
 • 4,0 ml/kg pr time i 5-10 minutter
 • 6,0 ml/kg pr time i resten av infusjonen

Forsiktighetsregler

 • Overvåke blodtrykksfall og anafylaktisk reaksjon
 • Hos pasienter som får førstegangsinfusjon med Kiovig/Octagam skal det tilstrebes mest mulig overvåkning i løpet av infusjonen og 1 time etter avsluttet infusjon
 • Alle andre pasienter bør overvåkes/observeres minst 20 minutter etter avsluttet infusjon

Bivirkninger

 • Frysninger, hodepine, feber, kvalme, mild hypo- / hypertensjon, hjertebank, brekninger, kaldsvette, kløe, rødme, kortpustethet, tørrhoste, kuldefølelse. Nyresvikt.
 • Ved bivirkninger må infusjonshastigheten reduseres eller stoppes, avhengig av alvorlighetsgrad, da vil de fleste bivirkninger avta/gå over. Ved alvorlige reaksjoner avsluttes infusjonen. Kontakt lege ved bivirkninger.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.