Intravenøs immunglobulin - (Kiovig og Octagam) sykepleieprosedyre

 • Skjemaer: det skal foreligge tre skjemaer:
  1. Transfusjonsjournal (fra Blodbanken)
  2. Flaskenes følgeskjema
  3. Observasjonsskjema. Link til skjema
 • Kontroll:
  • kontroll av to sykepleiere:
   • at pasientens identitet på Transfusjonsjournal stemmer med pasienten selv
   • at Bachtnr. på Transfusjonsjournalen stemmer med Batchnr. på infusjonsflasken
  • To sykepleiere signerer Transfusjonsjournal
  • En del av Bachtnr. klistres på Transfusjonsjournal
  • Andre del av Bachtnr. klistres på Observasjonsskjema
 • Observasjonsskjema:
  • Følg observasjonsskjema ved IVIG – infusjon. Link til skjema
  • Vekt
  • Puls, blodttrykk, temp måles før infusjonsstart
  • Puls og blodtrykk måles mellom skifte av infusjonshastighet ved første kur, og deretter kun ved klinisk indikasjon
  • Kontakt lege ved blodtrykksfall
 • Infusjonshastighet
  • Infusjonsvæsken skal ha romtemperatur før administrering
  • Fyll settet raskt for å unngå luftbobler
  • Sett ikke annen infusjon i samme i.v. - inngang
  • Infusjonen administreres på pumpe
  • Husk å åpne lufteventilen over dråpekammer
  • Samme infusjonssett kan benyttes når det gis flere flasker. Kople til ny flaske før dråpekammeret er tomt

Hastighet ved styrke 100mg/ml

(obs Octagam kommer også i styrke 50 mg/ml - da blir det annen hastighet)

 • 0,5 ml/kg pr time i 30 minutter
 • 1,0 ml/kg pr time i minst 5 minutter
 • 2,0 ml/kg pr time i minst 5 minutter
 • 4,0 ml/kg pr time i 5-10 minutter
 • 6,0 ml/kg pr time i resten av infusjonen
 • Forsiktighetsregler
  • overvåke blodtrykksfall og anafylaktisk reaksjon
   • ved 1.infusjon: tilstrebe mest mulig overvåking ila infusjonen og overvåkes 1 time etter avsluttet infusjon
   • ellers overvåking 20 min etter avsluttet infusjon
 • Bivirkninger
  • Hodepine, feber, frysninger, kvalme, diare, lavt blodtrykk, diare, lett hudkløe, smerter nederst i ryggen, allergisk reaksjon
  • De fleste går over ved å redusere infusjonshastigheten
  • Ved alvorlige reaksjoner avsluttes infusjonen, kontakt lege og gi evt anafylaksibehandling
 • Etterarbeid: medikamentets følgeskjema sendes i posten til Blodbanken innen 24 timer

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Tidligere fagmedarbeidere

 • Eli Torgrimsen, Fagutviklingssykepleier nevrologisk avdeling Sørlandet sykehus

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.