Observasjonsskjema ved DHE behandling

Pasientens navn:

Blodprøver iorden (Hb, Hvite m/diff telling, Na, K, Cl, urinstoff, kreatinin, glc, Ca, Mg, fosfat, INR):
Urin (graviditets test, evt toksikologi):
EKG:
Alle relevante medikamenter seponert (ingen triptaner siste 6 timer):

Gjennomføring

 • Dosering (voksne >16 år eller >50 kg):
  • Forbehandle med ondansetron (Zofran® (A04A A01)) 4 mg IV hver åttende time, 30 min før hver DHE infusjon. (hvis pas har mye kvalme fra før kan man vurdere 8 mg). Domperidon er et alternativt kvalmestillende medikament.
  • Dag 1:
   • Første dose: 0.5 mg DHE i 100 mL saltvann gis over 1 time. Hvis god toleranse gi
   • Andre dose 8 timer senere: 0.75 mg DHE i 250 mL saltvann over 1 time
  • Dag 2–5: tredje og følgende doser: 1 mg DHE i 250 mL saltvann over 1 time hver 8. time. Tilsammen 10 doser, kumulativ dose blir da 11.25 mg
 • Håndtering av bivirkninger:
  • Moderat eller alvorlig kvalme til tross for Zofran:
   1. Øk Zofrandosen til 8 mg
   2. Legg til et annet kvalmestillende medikament som feks promethazine (Phenergan) 25 mg hver 12. time
   3. Reduser infusjonsraten til ca 2-3 timer
   4. Ikke øke DHE dosen til 1 mg, eller reduser dosen

Observasjonsskjema

Link til observasjonsskjema DHE

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, Phd
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.