IVIG observasjonsskjema

Observasjonsskjema IVIG.pdf

Skjemaet gjelder både for Kiovig® 100 mg/ml og Octagam® 100 mg/ml.
For Octagam® 50 mg/ml gjelder andre hastigheter.

Kilder

Fagmedarbeidere

    • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
    • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.