IVIG observasjonsskjema

Link til skjema

Skjemaet gjelder både for Kiovig® 100 mg/ml og Octagam® 100 mg/ml.
For Octagam® 50 mg/ml gjelder andre hastigheter.

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Eli Torgrimsen, fagutviklingssykepleier Sørlandet Sykehus
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.