Doseringsskjema for steroider ved hjernesvulst

Medrol - administrasjonsskjema.pdf

Fortecontin og Dexamethason - administrasjonsskjema.pdf

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
  • Anette Storstein, spesialist i nevrologi, PhD
  • Rene Van Helvoirt, spesialist i onkologi
  • Therese Håkedal Eide, farmasøyt
  • Einar Osland Vik-Moe, spesialist i nevrokirurgi, PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.