Prednisolonhale etter solu-medrol kur for MS

Det anbefales at du bruker prednisolon tabletter i 14 dager i nedtrappende dose som vist nedenfor. Du bør ta tablettene om morgenen sammen med syrenøytraliserende (for eksempel Balancid 10 ml).

 • Dag 1: Prednisolon 60 mg (3 tbl a 20 mg)
 • Dag 2: Prednisolon 60 mg (3 tbl a 20 mg)
 • Dag 3: Prednisolon 50 mg (2 1/2 tbl a 20 mg)
 • Dag 4: Prednisolon 50 mg (2 1/2 tbl a 20 mg)
 • Dag 5: Prednisolon 40 mg (2 tbl a 20 mg)
 • Dag 6: Prednisolon 40 mg (2 tbl a 20 mg)
 • Dag 7: Prednisolon 30 mg (1 1/2 tbl a 20 mg)
 • Dag 8: Prednisolon 30 mg (1 1/2 tbl a 20 mg)
 • Dag 9: Prednisolon 20 mg (1 tbl a 20 mg)
 • Dag 10: Prednisolon 20 mg (1 tbl a 20 mg)
 • Dag 11: Prednisolon 20 mg (1 tbl a 20 mg)
 • Dag 12: Prednisolon 10 mg (1/2 tbl a 20 mg)
 • Dag 13: Prednisolon 10 mg (1/2 tbl a 20 mg)
 • Dag 14: Prednisolon 10 mg (1/2 tbl a 20 mg)

Totalt: 22 1/2 tbl a 20 mg

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad og Åse Mygland

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.