Prednisolon

Link til pasientinformasjon om prednisolon
Link til oppdaterte pasientinformasjoner om div legemidler fra Norsk Revmatologisk forening

Bivirkninger

Langvarig behandling med Prednisolon® (H02A B06) kan gi måneansikt, økt apetitt, vektøkning, ødemer, hårvekst, insomni, angst/uro, høyt blodsukker, hypertensjon, gastritt/ulcus, osteoporose mm.
De fleste bivirkninger blir minimale når dosen kommer under 7,5 mg daglig.
Opportunistiske infeksjoner, feks pneomocystis jirovecii pneumoni

Kontraindikasjoner

Ubehandlet tbc. Forsiktighet ved diabetes og osteoporose.

Før behandling

 • Blodprøver: HB, leukocytter, trombocytter, CRP, elektrolytter, f- glukose, glykosylert hemoglobin (HbA1c)
  Prøver mtp risiko for osteoporose: Calcium, fosfor, kreatinin, ALP, vit D, testosteron, TSH
 • Blodtrykk
 • Rtg thorax
 • Bein tetthet (osteometri)

Forebygging av bivirkninger

 • Begrense kaloriinntak, saltinntak, sukkerinntak
 • Innta kalsiumrik mat
 • Mye mosjon
 • Forebygg ulcus med protonpumpehemmer (feks Lanzo® (lansoprazol (A02B C03)) 15mg X 1, eller Losec (omeprazol (A02B C01)) 20mg X1) eller H2blokker (feks Zantac® (ranitidin (A02B A02)) 150 mg X 2)
 • Forebygge osteoporose med:
  • Calcigran Forte 1000mg/800E: 1 tbl daglig, Weifa-kalsium med D-vitamin 500 mg/400IE® (A12A X-): 1tbl x 2 les mer
  • vurder østrogen hos postmenopausale kvinner og hypogonadale menn
  • evt bifosfonater (Fosamax® (M05B A04), Bonefos® (M05B A02), Optinate® (M05B A07)) hvis lav beintetthet (og brudd)
 • Forebygge infeksjoner:
  • Vaksine: influensa og pneumokokk
  • Trimeoprim-sulfamethoxazole (Bactrim® (J01E E01)) 160mg/800mg tbl en gang daglig mot pneomocystis jirovecii pneumoni vurderes ved prednisolondoser på minst 20mg daglig over minst 4 uker, og særlig hvis det i tillegg gis andre immunmodulerende midler1.

Kontroller

 • Blodprøver ca hver 3 mnd:
  HB, leukocytter, trombocytter, CRP, elektrolytter, glukose, HbA1c
 • Blodtrykk hver 3 mnd
 • Osteometri (ca 1 x årlig)

Kilder

Referanser

 1. Kelly DM1, Cronin S.. PCP prophylaxis with use of corticosteroids by neurologists. Pract Neurol. 2014 ; 14(2):: 74-6.. pmid:24222694 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.