Prednisolon dose skjema (24mnd)

Prednisolon med høy startdose og langsom reduksjon til lav vedlikeholdsdose i 24 mnd kan være aktuelt ved feks alvorlige vaskulitter, NMO, CIDP og andre autoimmune nevrologiske sykdommer der en ønsker rask initial remisjon etterfulgt av en lengre forebyggende fase. Kombineres ofte med et steroidsparende medikament, feks azatioprin.

(Link til Prednisolon kontrollopplegg og pasientinfo)

Start med prednisolon 1mg/kg/dag i 1uke, evt methylprednisolon IV 1g/dag de første 3 dagene ved alvorlige symptomer . Forslag til nedtrappingsplan (går over i remisjon-vedlikeholds fase):

Tid fra start Prednisolondose: mg /dag (for ca 60kg)
0 uker (startdose)60
etter 1 uke45
etter 2 uker30
etter 3 uker25
etter 6 uker20
etter 8 uker15
etter 3 mnd12,5
etter 6 mnd10
etter 15 mnd7,5
etter 18 mnd5
etter 24 mnd 0

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.