Infliksimab

Innholdet er hentet fra lokale prosedyrer ved rheumatologisk avd i Agder og OUS Ullevål gastromedisinsk avd, og er foreløpig ufullstendig (2019).

Kort om 

Remicade (Remicade®,  Remsima®) er en TNF-alfa hemmer som brukes ved mange rheumatologiske sykdommer og ved enkelte autoimmune nevrologiske sykdommer (bla Nevrosarkoidose, Behcet´s sykdom - Nevrobehcet). 
Medikamentet er et monoklonalt antistoff av typen IgG1. Hoveddelen av antistoffet kommer fra menneske (75%) og en mindre del fra mus (25%). Det binder seg til både
løselig TNF- og membranbundet TNF- , og nøytraliserer den inflammatoriske effekten.

Kontraindikasjoner

 • Tuberkulose og andre alvorlige infeksjoner som for eksempel sepsis og abscesser
 • Moderat eller alvorlig hjertesvikt.
 • Allergi.
 • Se for øvrig felleskatalogtekst

Bivirkninger

 • Infusjonsreaksjoner, bl.a. blodtrykksfall
 • Kvalme, diaré, hodepine, svimmelhet
 • Infeksjoner
 • Autoantistoffer – autoimmun sykdom (kan utvikle pos. ANA)
 • Utvikling av malign sykdom?

Bivirkninger kan oppstå opptil 6 måneder etter den siste infusjonen.

Pasienten må nøye følges spesielt med tanke på infeksjoner. Infliksimab skal ikke gis hvis pasienten har eller nylig har hatt en infeksjon i kroppen.

Før oppstart

 • Blodprøver: Hb, leukocytter m diff.telling, trombocytter, SR, CRP, GT, ALAT, ASAT, ALP, kreatinin, estimert GFR, IgG, IgM, IgA,  Quantiferon (test på cellemediert immunitet mot mycobacterium tuberculosis)
 • Serologi: HBV-as/HBsAG, VZV-IgG og IgM, HIV-antistoff, CMV og EBV, HCV. 
 • Kvinner: Cervix-cytologi.
 • Sikre at pasienten ikke har pågående infeksjoner (luftveier, abscesser, urinveier osv.)
 • Vaksinering: VZV + HBV (seroneg) influensa, pneumokokk. Minst 4 uker før behandlingsstart. Årlig influensavaksine er anbefalt hos alle med kronisk nevrologisk sykdom.

Dosering og praktisk bruk

 • Lege ordinerer infliksimab i samråd med pasienten.
 • Anbefalt dosering er 3-5 mg/kg, vanlig startdose ved RA er 3 mg/kg. 
 • Gis normalt 2 og 6 uker etter den første infusjonen, deretter hver 8. uke avhengig av terapeutisk respons
 • Infliksimab gis oftes sammen med Methotrexat, for å redusere dannelsen av antistoffer mot Infliximab og øke plasmakonsentrasjonen. 

Før infusjoner

Sikre at pasienten ikke har pågående infeksjoner (luftveier, absesser, urinveier osv.)
Blodprøver: Hb, hvite med diff, trombocytter, hematokritt, MCV/MCH, CRP/SR, albumin, bilirubin, ASAT/ALAT, GT, ALP, INR, ferritin, kreatinin, glukose,

Infusjonsveiledning


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.