DuoDopa ved Parkinsons Sykdom

Kort om

Duodopa® (N04B A02) (intestinalgel med levodopa/karbidopa) kan gis som kontinuerlig infusjon i duodenum via PEG sonde og ekstern pumpe. En RCT har vist at behandlingen gir ca 4 timers reduksjon i off-tid per døgn1. Pasientserier har vist god effekt og safety ved langtidsbruk2. Les mer om alternative behandlinger ved parkinsons sykdom

Indikasjoner

 • Sikker Parkinsons sykdom med god respons på levodopa tidligere og nå.
 • Invalidiserende on-off-fluktuasjoner som ikke responderer på medikamentjusteringer.

Kontraindikasjoner

 • Redusert kognitiv funksjon (demens).
 • Ubehandlet depresjon eller annen psykiatrisk sykdom.
 • Mangler pårørende eller hjemmesykepleie som kan læres opp.

Bivirkninger

Tubeproblemer. Perifer nevropati (ca 14%) - ukjent mekanisme, Både subakutt og kronisk form. Sistnevnte skyldes trolig redusert B12, folat og B6 og økt homocystein (Hcy) og metylmalonsyre (MMA)3,4. Sjekk B12, homocystein, B6, folat, muligheter for malabsorbsjon (feks protonpumpehemmere) og ENG før oppstart. Ved B12 <300 pg/ml mål homocystein og metylmalonsyre.
Sjekk B12 og folat månedlig de første 6 mnd og deretter hver 3. mnd. Gi tilskudd ved mangel. Regelmessig ENG under behandling. Polynevropatiutvikling ved duodopabehandling kan være subakutt og trenge ø hj. sykehusbehandling (stoppe duodopa, gi vitamintilskudd og utelukke diff diagnoser)3

Praktisk gjennomføring

Hvis aktuell pasient foreligger: kontakt forhandler AbbVie AS v/produktansvarlig som bidrar med alt det praktiske for oppstart.

Følgende opplegg anbefales

 • Pasientene innkalles til en ukes utprøvning med nasoduodenalsonde. Uken legges opp som følger:
  • Registrering av on-off-skjema i ett døgn med pasientens vanlige medisinering
  • Nedlegging av nasoduodenalsonde
  • Start av pumpen med levodopainfusjon
  • On-off-registrering i flere dager med optimalisering av dosen
  • Informasjon og øvelser med pumpen
  • Sonden fjernes
  • Pasienten går tilbake til peroral medisinering
  • Sluttvurdering
  • Skriv evt resept og søk om refusjon av utgifter til fast medisinering
  • Søk evt pas innlagt til nytt opphold med anlegging av PEG sonde
 • Oppfølging: Pasienten får kontakt team som består av sykepleier ved avd, sykepleier i firma og pasientansvarlig lege.

Kilder

Referanser

 1. Olanow CW1, Kieburtz K2, Odin P3, Espay AJ4, Standaert DG5, Fernandez HH6, Vanagunas A7, Othman AA8, Widnell KL9, Robieson WZ10, Pritchett Y11, Chatamra K10, Benesh J10, Lenz RA9, Antonini A12; LCIG Horizon Study Group. Continuous intrajejunal infusion of levodopa-carbidopa intestinal gel for patients with advanced Parkinson's disease: a randomised, controlled, double-blind, double-dummy study. Lancet Neurol. 2014; Feb;13(2):141-9. pmid:24361112 PubMed
 2. Antonini A, Yegin A, Preda C, Bergmann L, Poewe W; GLORIA study investigators and coordinators. Global long-term study on motor and non-motor symptoms and safety of levodopa-carbidopa intestinal gel in routine care of advanced Parkinson's disease patients; 12-month interim outcomes. Parkinsonism Relat Disord. 2015 Mar;21(3):231-5 . pmid:25585993 PubMed
 3. Uncini A, Eleopra R, Onofrj M. Polyneuropathy associated with duodenal infusion of levodopa in Parkinson's disease: features, pathogenesis and management. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015; 86: 490-495. pmid:25168395 PubMed
 4. Merola A, Romagnolo A, Zibetti M, Bernardini A, Cocito D, Lopiano . Peripheral neuropathy associated with levodopa-carbidopa intestinal infusion: a long-term prospective assessment. Eur J Neurol. 2015 Oct 25 . pmid:26498913 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.