Dihydergot (DHE)

IV Dihydergot protokoll

Finnes i styrke: 1 mg/1 mL

Indikasjoner: Medikamentell intraktabel migrene, status migrenosus, og klasehodepine

Kontraindikasjoner: Perifer vaskulær lidelse, coronarsykdom, cerebrovaskulær sykdom, ukontrollert hypertensjon, lever- eller nyre sykdom, svangerskap

Bivirkninger: Kvalme, oppkast, leggkramper, smerter i ekstremiteter, ubehag i brystet, magekramper, diare, parestesier, vasospasme, tachycardi, bradycardi, hypertensjon. Obs Kuldefølelse i hud og/eller ekstremiteter kan indikere ergotisme som kan gi gangren

FRAMGANGSMÅTE

 • Legg inn pas
 • Slutt med alle kompliserende medisiner som feks triptaner, det bør gå 6 timer etter siste inntak av triptaner.
 • Sjekk vitale tegn (puls, BT, resp frekvens, Tp og SaO2) ved innleggelse og før hver DHE dose. Bruk observasjonsskjema
 • Ved innleggelse
  • EKG
  • Hb, Hvite m/diff telling, trombocytter, Na, K, Cl, urinstoff, kreatinin, glc, Ca, Mg, fosfat, INR (prothrombin time, partial thromboplastin time)
  • Urin: graviditets test, evt toksikologi
  • Vekt
 • Dosering (voksne >16 år eller >50 kg):
  • Forbehandle med ondansetron (Zofran® (A04A A01)) 4 mg IV hver åttende time, 30 min før hver DHE infusjon. (hvis pas har mye kvalme fra før kan man vurdere 8 mg). Domperidon er et alternativt kvalmestillende medikament.
  • Dag 1:
   • Første dose: 0.5 mg DHE i 100 mL saltvann gis over 1 time. Hvis god toleranse gi
   • Andre dose 8 timer senere: 0.75 mg DHE i 250 mL saltvann over 1 time
  • Dag 2–5: tredje og følgende doser: 1 mg DHE i 250 mL saltvann over 1 time hver 8. time. Tilsammen 10 doser, kumulativ dose blir da 11.25 mg
 • Håndtering av bivirkninger:
  • Moderat eller alvorlig kvalme til tross for Zofran:
   1. Øk Zofrandosen til 8 mg
   2. Legg til et annet kvalmestillende medikament som feks promethazine 12.5–25 mg IV hver 12. time
   3. Reduser infusjonsraten til ca 2-3 timer
   4. Ikke øke DHE dosen til 1 mg, eller reduser dosen
 • Muskelkramper eller leddsmerter: Vurder Naproxen 500 mg X 2

Kilder

Referanser

  Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, Phd
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

  På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.