Cyclofosfamid (Sendoxan®)

Link til pasientinformasjon om cyclofosfamid
Link til oppdaterte pasientinformasjoner om div legemidler fra Norsk Revmatologisk forening

Cyclofosfamid (Sendoxan® (L01A A01)) er et potent ummunsupprimerende middel som ofte brukes ved alvorlige vaskulitter i CNS eller PNS.

Vanligste bivirkninger

 • leukopeni
 • hårtap
 • cystitt
 • kvalme
 • misfarging av negler og hud

Vanlig dosering ved autoimmune sykdommer

Anbefalt dose ved vaskulitt (se kapittel om vaskulitt nevropati)

 • CYC puls (bolus) 15 mg/kg IV (maksdose 1,2g) repetert hver 14.dag 3 ganger, så med 3 ukers intervaller inntil remisjon, og deretter hver 3. uke i 3 mnd. Vanligvis blir det 6-10 pulser over 3-6 mnd.
 • Kombineres med prednisolon

Dosejustering i forhold til alder og nyrefunksjon1

Kreatinin (mikromol/L)
Alder< 300300-500>500
<6015 mg/kg/puls12,5 mg/kg/pulsVurder alternativ til IV CYC (feks AZA)
60-7012,5 mg/kg/puls10 mg/kg/puls
>7010 mg/kg/puls7,5 mg/kg/puls

Dosejustering i forhold til leukocytt tall1

Leukopeni er en begrensende faktor ved behandlinen. Dosen på IV pulser bør tilpasses laveste leukocyttall (nadir), dvs nivået 10-14 dager etter en puls, som følger:

 • Leukocytter 1-2x109/L: reduser IV CYC i neste puls med 40%
 • Leukocytter 2-3x109/L: reduser IV CYC i neste puls med 20%
 • Leukocytter >3x109/L: uendret dose

Blodprøvekontroller

10-14 dager etter hver puls og før hver puls: Hb, leukocytter med diff. telling, trombocytter, CRP, kreatinin, ALAT, ASAT, urin stix (bare før puls).

Andre forhold

 • Rehydrering med 1 L saltvann gies ofte før hver puls
 • Antiemetika ved behov
 • Pasientene skal ha pneumocystis infeksjons profylakse; Trimethoprim- Sulfa (80 mg/400 mg) (Baktrim® (J01E E01)), 1 tablett daglig.
 • Dersom cyclofosfamidrelatert cystitt med mikro- eller makrohematuri oppstår skal behandlingen avbrytes.
 • Noen anbefaler å forebygge blære toksisitet med Mesna (2-mercaptoethanesulfonate natrium) (Uromitexan) intravenøst rett før CYC infusjonen, og to orale doser 2 og 6 t etter start av infusjon (se Felleskatalog for dosering).

Kilder

Referanser

 1. Marsh EA, Davies LM, Llewelyn JG. How to recognise and treat peripheral nervous system vasculitis. Pract Neurol. 2013 . pmid:2366715 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.