Botulinum toksin generelt

Informasjonsmateriell

Kort om 

Se oversiktsartikkel 20171
Botulinumtoksin er et svært potent biologisk nevrotoksin med svært mange kliniske indikasjoner. Stoffet reduserer frisetting av acetylcholin i den nevromuskulære synapse. Injeksjon av toksinet i en muskel resulterer i en lokal delvis lammelse av denne muskelen. Behandlingen er aktuell ved tilstander med overaktivitet i muskler. Stoffet påvirker også nerveoverføring i sensoriske nerver og autonome nerver, og injeksjoner i huden har dokumentert effekt på perifer nevropatisk smerte2 og hyperhidrose. 

Det finnes flere botulinum toksin preparater, de mest brukte i norske sykehus består av botulinumtoksin A:

 • Botox® (M03A X01))
 • Xeomin® (M03A X01))

Indikasjoner - nevrologiske 

 • Dystoni
 • Blefarospasme/hemifacialisspasme'
 • Spastisitet i overekstremitet
 • "Off label": spastisitet i underekstr, tremor, kronisk migrene, perifer nevropatiske smerter mm

Kontraindikasjoner

Fra FK: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Generelle forstyrrelser i muskelaktivitet (f.eks. myasthenia gravis, Eaton-Lamberts syndrom) eller infeksjon eller betennelse på injeksjonssted.

 Risikofaktorer og forsikighetsregler

Se Sikkerhetsinformasjon til helsepersonell.pdf (fra FK vedr Xeomin)

Vedr blødningfare ved Marevan: INR bør være < 2,5
Vedr blødningsfare ved NOAKs: NOAKs bør være seponert i et døgn før injeksjon

Dosering og injeksjonsteknikker 

Se Sikkerhetsinformasjon til helsepersonell.pdf (fra FK vedr Xeomin)

Link til anbefalt innledende doser i enkeltmuskler.pdf

Bruk av ultralyd kan øke treffsikkerheten ved valg av muskel3.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

 

Kilder

Referanser

 1. Jankovic J.. Botulinum toxin: State of the art.. Mov Disord 2017. pmid:28639368 PubMed
 2. Attal N, de Andrade DC, Adam F, Ranoux D, Teixeira MJ, Galhardoni R, Raicher I, Üçeyler N, Sommer C, Bouhassira D.. Safety and efficacy of repeated injections of botulinum toxin A in peripheral neuropathic pain (BOTNEP): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial.. Lancet Neurol. 2016 May;15(6):555-65 .
 3. Kreisler A, Simonin C, Degardin A, Mutez E, Defebvre L. Anatomy-guided injections of botulinum neurotoxin in neck muscles: how accurate is needle placement? Eur J Neurol. 2020 Jun 24. doi: 10.1111/ene.14415. Epub ahead of print. PMID: 32579789. PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.