Apomorfin ved Parkinsons Sykdom

Kort om

Apomorfin er en uregistrert dopaminagonist som må settes subcutant med injektor (Britaject® N04B C07). Effekten kommer ila 5-10 min, og varer i ca 60 min. Les mer om alternative behandlinger ved Parkinsons Sykdom

Indikasjon

 • Sikker Parkinsons sykdom med god respons på levodopa tidligere og nå
 • Invalidiserende on-off-fluktuasjoner som ikke responderer på medikamentjusteringer.

Kontraindikasjoner

 • Redusert kognitiv funksjon (demens)
 • Ubehandlet depresjon eller annen psykiatrisk sykdom
 • Mangler pårørende eller hjemmesykepleie som kan læres opp til å sette sprøyter

Bivirkninger

 • Kvalme (hindres ved å gi domperidone (Motilium®) samtidig)
 • Hypotensjon
 • Inflammasjon, fibrose og misfarging på injeksjonsstedet
 • Som ved andre agonister: spillegalskap, hyperseksualitet

Administrering og dose

Pumpe sc (egner seg ved store fluktuasjoner), eller autoinjektor (Britaject®) for sc injeksjon (egner seg ved wearing off og doseglipp) (10 mg per ml).

 • Pasienten må forbehandles med Motilium 10 mg x 3 i 1 – 3 døgn (obs kan forlenge QT tid).
 • Ulike måter å teste på. Se apormofintest, eller start med 1 mg apomorfin sc injeksjon per dose, øk med 1 mg hvert 45 min til respons. Mål BT mellom hver dose. Hvis pasienten responderer på feks 4 mg skrives han ut med dosen 4 mg/time (pumpe). Ved autoinjector kan man gi inntil 8 mg per dose 1 – 10 x i døgnet.
 • Usikker hvor lenge man skal fortsette med Motilium; 2 uker -  3 mnd, så forsøke å seponere.

Praktiske forhold

 • Søk pasienten innlagt for utprøving av rett dose
 • Sørg for at avdelingen har: Britaject® injeksjonsvæske 10mg/ml i ferdigfylt penn eller utstyr til pumpe og Domperidon (Motilium®) tbl a 10 mg (ikke registrert)
 • Ved innleggelse:
  • Gi Motilium® 10 mg x 3 i 2 døgn
  • Prøv ut apomorfin
 • Ved utskrivning
  • Pasienten får med seg:
   • Evt resepter på Britaject®
    • Hvit resept: pakninger på 5x3 ml (10 mg per ml)
   • Resepter på Motilium®
    • Hvit resept: pakning på 100 tbl a 10 mg
    • Skriv rekvisisjon på legemiddel uten markedføringstillatelse. Link til skjema
  • Send søknad om individuell refusjon på Britaject® og Motilium®, refusjonskode G20
 • Pennen er vanligvis et supplement til vanlig behandling. Vanlig dosering har i praksis vist seg å være 4-7 mg per dose. Når pasientens behov viser seg å ligge jevnt på 5 doser per dag, bør man tenke på pumpebehandling.
 • Start nedtrapping av oral medikasjon når dosen er stabil. begynn med nedtrapping av dopaminagonist hvis pasienten bruker det.
 • Poliklinisk ktr etter 3 mnd bl a mtp om Motilium® kan seponeres.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.