Actilyse - høyt blodtrykk

Blodtrykket skal være ≤185/110 før / under / etter trombolyse.

 • 1. valg Trandate® støtdoser i.v.
  • Utelukk høygradig AV-blokk på skop eller EKG
  • 10-20 mg repeterte boluser
  • Før tPA for rask effekt: 20 mg (vurder startdose 10 mg på svært gamle/labile/hjertesvikt)
  • Kan gjentas hvert 5. min
  • Max. Dose 200 mg
  • BT og rytme frølges på skop

 • 2. valg Nitroprussid / nitro-infusjon
  • Intensivavd
  • Styres av anestesilege

 • Husk å kupere smerter, uro, urinretensjon - som kan bidra til høyt BT

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Arnstein Tveiten, spesialist i nevrologi
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.