Vestibulær rehabilitering

Forslag til øvelser ved vestibulær rehabilitering

Vestibulær rehabilitering er en øvelsesbasert behandling som består av varierte øye-, hode- og kroppsbevegelser designet for å stimulere og optimalisere vestibulær kompensasjon. Målet er å redusere opplevelsen av svimmelhet og ubalanse, reetablere effektiv øye-hode koordinasjon, bedre balansen, øke det generelle kondisjonsnivået, og å skape trygghet og lære å «leve med» svimmelhet

Område Øvelser
Hode øvelser (med øyne åpne og lukkede) Bøy hodet bakover og fremover
Vri hodet fra side til side
Bøy hodet fra den ene skulderen til den andre
Fiksjonsøvelser

Flytt øynene opp og ned og fra side til side

Plasseringsøvelser (med åpne og lukkede øyne) Mens du sitter, bøy deg ned for å berøre gulvet
Bøy ned med hodet vridd først til den ene siden og deretter den andre
Ligg ned, rull fra den ene siden til den andre
Sitt opp fra liggende på rygg og på siden
Posturale øvelser 

Gjør hode- og fikasjonsøvelser mens du står med føttene så nær hverandre som mulig og mens du står på ett ben.
Gå i sirkler, svinger, opp bakker/trapper, og rundt hindringer.
Stå og gå i miljøer med forskjellig underlag og/eller visuelle endringer med og uten hode- og fiksasjonsøvelser

 

 

 

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.