Høyt blodtrykk ved hjerneslag

Link til prosedyre

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Arnstein Tveiten, spesialist i nevrologi PhD
  • Unn Ljøstad, professor spesialist i nevrologi, PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.