Høyt blodsukker

Behandling av høyt blodsukker med hurtigvirkende insulin

Ved hjerneslag skal blodsukker > 10 mmol/l senkes med sc injeksjoner av hurtigvirkende Insulin (Actrapid® (A10A B01)) / (Novorapid® (A10A B05))

Behandlingsdoser:

  • Blodsukker 10 -12 mmol/l: 6 IE
  • Blodsukker 12-15 mmol/l: 8 IE
  • Blodsukker 15-20 mmol/l: 10 IE
  • Blodsukker > 20 mmol/l: Overvei infusjon

Blodsukker kontrolleres hver 2. time initialt. Tilstreb 4-7 mmol/l.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.