Hopp til hovedinnhold

Frontallappsepilepsi og Parasomnier - FLEP skala

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:


Hentet fra Arch Neurol 1

  1. Derry CP, Davey M, Johns M, Kron K, Glencross D, Marini C, Scheffer IE, Berkovic SF. Distinguishing sleep disorders from seizures: diagnosing bumps in the night. Arch Neurol 2006; 5: 705-9.
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med