Hopp til hovedinnhold

CHA2DS2-VASc skår

Sist oppdatert: Publisert:


  1. van Doorn S, Debray TPA, Kaasenbrood F, et al. Predictive performance of the CHA2DS2-VASc rule in atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis. J Thromb Haemost. 2017; 15: 1065-77. pmid:28375552 PubMed  
  2. Vandvik PO, Sandset PM. Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse v 1.2, publisert 10.12.2016. legehandboka.no
  3. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. 2016ESC guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Heart 2016; 37: 2893-962. doi:10.1093/eurheartj/ehw210 DOI