Hopp til hovedinnhold

Midazolam bukkal - et anfallsstoppende legemiddel

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Kilder

Referanser

  1. Nakken KO, Rytter EM, Brockmeier F. Benzodiazepiner i epilepsibehandling. Tidsskr Nor Laegeforen 2010; 130(8): 842-4. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  • Karl Otto Nakken, spesialist i nevrologi, dr med
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med