Hopp til hovedinnhold

CSF lekkasje test

Publisert:
Sist revidert av:


  1. Nilsbakken, Karlsen, Jakobsen. Detection of cerebrospinal fluid leakage with tinted chlorhexidine. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 2057. doi:10.4045/tidsskr.14.0705 DOI  
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor PhD