Hopp til hovedinnhold

Forord

Publisert:


"Fra morgenmøte til lærebok"

NevroNel er et prosjekt fra Norsk Nevrologisk forening. Kvalitetsutvalget i foreningen har i flere år utgitt en papirbasert Akuttveileder i nevrologi for nevrologer i vakt. Målet for akuttveilederen er at den skal være en støtte for vaktteamet fram til første morgenmøte. Veilederen finnes fremdeles i papirversjon, men den er her for første gang også tilgjengelig i en nettversjon. Du finner disse prosedyrene under overskriften Akuttveilederen.

Målet for nettstedet NevroNel er at vi i tillegg ønsker å bygge opp lett tilgjengelige prosedyrer, metoder osv over et bredere spekter. Rammen skal være det en på en nevrologisk avdeling/poliklinikk har behov for i hverdagen, og som ellers kan finnes i den enkelte avdelings metodebok. Hensikten er å etablere et lett tilgjengelig nasjonalt prosedyreverk som kan forenkle metodearbeid og være en støtte for nevrologer i klinisk arbeid. Prosedyrene skal ikke erstatte lærebok, men dekke behovet "fra morgenmøte til lærebok".

Prosedyrene i NevroNel må ikke betraktes som obligatorisk retningsgivende for de valg av metoder som gjøres i den enkelte nevrologiske avdeling. NevroNel gir forslag til tiltak som vil være kunne være gode valg ved nevrologiske tilstander, men noen ganger kan det være grunn til å velge andre løsninger. Således forventes det at enhver pasient vurderes individuelt etter best mulig nevroloisk skjønn.

NevroNel er et stort løft og en stor ambisjon fra Norsk Nevrologisk forening. Mye arbeid gjenstår og vedlikehold med oppdateringer er viktig. Tilbakemeldinger og korrigeringer er derfor et ønske og en nødvendig del av dette arbeidet. Øverst til høyre i hvert skjermbilde finner du et ikon for tilbakemelding. Vi setter pris på at du bruker dette.

Ole-Bjørn Tysnes Leder NNF