NEL - Nevrologiske prosedyrer

7235-2-nevrologi-logo.png
Akuttveileder logo

Sjefsredaktører: Unn Ljøstad, Åse Mygland

Fagredaktører

Akuttveileder: Kristin Nielsen Varhaug

Bevegelsesfortyrrelser: Michaela-Alexandra Dreetz Gjerstad, Espen Dietrichs

Cerebrovaskulære sykdommer: Ole Morten RønningChristian G. Lund, Ellisiv B. Mathiesen, Halvor Næss

Demyeliniserende sykdommer: Lars Bø, Kjell-Morten Myhr, Tori Smedal, Øyvind Torkildsen

Epilepsi: Karl Otto NakkenMorten LossiusErik Taubøll

Hodepine: Mattias Linde, Lars Jacob Stovner

 

Legeforeningens kvalitetssikringsfond har gitt etableringsstøtte